عنوان : بازدید گروه زیرساخت دانشگاه از شبكه بهداشت و درمان شهرستان های امیدیه و باغملك
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازدید گروه زیرساخت دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان های امیدیه و باغملک در راستای بررسی زیرساخت واحدهای تابعه آن شهرستان و پیگیری مصوبات کمیته راهبردی امنیت اطلاعات دانشگاه در مورخ سه شنبه پنجم آبان ماه جاری صورت پذیرفت.
شایان ذکر است مقصد بعدی این گروه شهرستان ماهشهر می باشد


 	بازدید گروه زیرساخت دانشگاه از شبكه بهداشت و درمان شهرستان های باغملک و امیدیه

 	بازدید گروه زیرساخت دانشگاه از شبكه بهداشت و درمان شهرستان های باغملک و امیدیه

 	بازدید گروه زیرساخت دانشگاه از شبكه بهداشت و درمان شهرستان های باغملک و امیدیه

 بازدید گروه زیرساخت دانشگاه از شبكه بهداشت و درمان شهرستان های امیدیه و باغملك


 	بازدید گروه زیرساخت دانشگاه از شبكه بهداشت و درمان شهرستان های باغملک و امیدیه

 	بازدید گروه زیرساخت دانشگاه از شبكه بهداشت و درمان شهرستان های باغملک و امیدیه

 	بازدید گروه زیرساخت دانشگاه از شبكه بهداشت و درمان شهرستان های باغملک و امیدیه


 	بازدید گروه زیرساخت دانشگاه از شبكه بهداشت و درمان شهرستان های باغملک و امیدیه بازدید گروه زیرساخت دانشگاه از شبكه بهداشت و درمان شهرستان های امیدیه و باغملك

 بازدید گروه زیرساخت دانشگاه از شبكه بهداشت و درمان شهرستان های امیدیه و باغملك

نمایش تعداد بازدیدها : 69

تمامی حقوق این سایت متعلق به itc.ajums.ac.ir می باشد

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0