عنوان : 💻آیا می دانید:💻
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

💻آیا می دانید:💻

* دانشگاه جندی شاپور اهواز دارای پنل ارسال و دریافت پیامک به آدرس sms.ajums.ac.ir می باشد.

* این پورتال دارای ۲۵ زیر پورتال مختص واحدهای تابعه دانشگاه است.

* حدود ۲۰۰ کاربر مسئولیت تولید و ارسال پیامک را بر عهده دارند.

* از ابتدای سال ۹۷ تا پایان بهمن ماه حدود ۱.۲۹۳.۷۱۱ پیامک ارسال شده است.  

* از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲.۸۷۳ پیامک دریافت شده است که عمدتا برای نظرسنجی و مسابقات به کار رفته است.

*  بیشترین پیامک ارسال شده به ترتیب متعلق هستند به :

۱- معاونت محترم دانشجویی با ۴۶۵.۷۹۸ پیامک

۲- مجموع بیمارستانهای اهواز با  ۲۴۷.۵۸۳ پیامک (عمدتا برای اطلاع رسانی به بیماران برای نوبت دهی الکترونیکی استفاده می شود.)


۳- معاونت محترم آموزشی با ۳۹۴.۲۳۹ پیامک


* هزینه پیامک های ارسالی از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۱۱ میلیون تومان بوده است.


تعداد بازدید : 61

تمامی حقوق این سایت متعلق به itc.ajums.ac.ir می باشد

V5.1.0.0