واحد آموزش پژوهش با هدف شناخت و کشف مشکلات فنی و تلاش برای حل و رفع معضلات با تکنولوژی­­های جدید و به روز شده شروع به کار نموده است. این واحد رسالت اصلی خود را ارتقاء کیفی آموزش می­داند که از طریق فعالیت­های برنامه ریزی شده، حمایت، هدایت و انجام پژوهش در آموزش تحقق می یابد. از جمله مهمترین وظایف واحد آموزش و پژوهش انجام امور پژوهشی و همکاری برای مرتفع سازی نقص­های موجود با همکاری متخصصان و مراکز علمی و پژوهشی می­باشد.

از اهداف مؤثر این واحد می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-    افزایش بهره وری از طریق سنجش ارتقاء

2-    عرضه تجربیات و دستاورد های موجود

3-    ارتقاء کیفی سطح آموزش و یادگیری در دوره های مختلف آموزشی و نهایتاً ارائه بهینه

4-    تحول در برنامه های آموزشی در سطوح مختلف دانشگاه بر اساس فرصت ها و امکانات فن آوری نوین و استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات

5-    هدفمند کردن تحقیقات آموزشی

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0