لیست دوره های پیشنهادی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

(از مبتدی تا پیشرفته) MCSEآموزش شبکه

روترها و سوئیچ config - SISCOدوره های

آموزش برنامه نویسی از مبتدی تا پیشرفته

کنترل پروژه

مهندسی نرم افزار( تجزیه و تحلیل سیستم ها به کمک متدولوژی های بروز دنیا)

دوره های امنیت شبکه

 فایروالها Config

CCNAدوره های  

CCNPدوره های  

لینوکس مقدماتی تا پیشرفته


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0