پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند        آخرین نسخه این محصول و برای استفاده هم مرورگرهای Internet Explorer  و هم سایر مرورگرها

         راهنمای استفاده از سامانه مدیریت اطلاعات و گزارشات طرح تحول سلامت           گروه دورانV5.5.2.0