در جهان امروز اطلاعات جزء سرمايه های ملی هر کشوری محسوب می شود، تا جايي که اين مهم به صحنه رقابت بين المللی تبديل شده است. با تحولات در عرصه فن آوري و پيچيدگي جوامع و افزايش روبه رشد، تقاضا و توقع مردم نسبت به ارائه خدمات مطلوب و توسعه اطلاعات و ارتباطات، ديگر نمي توان در قالب روش ها و تكنيكهاي گذشته پاسخگوي نيازها و تقاضاهاي جديد بود. تأثير بسزاي فناوري اطلاعات بر كارائي فرايندهاي كسب و كار سازمان و سود سرشارحاصل از بكارگيري اين فناوري موجب شده است تا اينگونه از تكنولوژي ها از جايگاه ممتازي در سبد تكنولوژي هاي سازمان هاي امروز برخوردار گردد. ماهيت فناوري اطلاعات به گونه اي است كه از يك سو ضرر و زيان ناشي از شكست پروژه هاي دستيابي به آن براي سازمانها هنگفت خواهد بود و از سوي ديگر، به دليل ويژگي هاي خاص آن؛ مانند دانش بنيان بودن و دگرگوني و تغييرات سريع اين صنعت؛ دستيابي به آن از پيچيدگي و دشواري هاي زيادي برخوردار است. بنابراين مديريت مؤثر دستيابي به فناوري اطلاعات از نيازمندي هاي اساسي كسب و كار سازمان ها در دنياي امروز است.

با توجه به توسعه فنآوری اطلاعات و رشد فزآينده تکنولوژی ارتباطات، دسترسی به اطلاعات باحجم و سرعت بالا، مديران بهداشتی و درمانی را در زمينه رعايت اصول مديريتی و ايجاد هماهنگی لازم و تصميم گيری سريع ياری می نمايد. بکارگيری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از مهمترين ابزاری است که امروزه در تمامی سطوح ضروری است و مديران بهداشتی و درمانی نه تنها از اين قاعده مستثنی نيستند، بلکه با توجه به هدف نهايي تشکيلات بهداشت و درمان، بکارگيری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد. در این راستا، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، با هدف ایجاد بستر شبکه ارتباطی مناسب جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان و ارائه خدمات غیرحضوری بصورت الکترونیکی، در تلاش است که با استفاده از فن­آوری های نوین؛ با جمع آوری، ذخیره سازی، حفظ و نگهداری و تأمین اطلاعات، خدمات مختلفی را به طیف وسیعی از کاربران شامل دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان و نیز مراجعین بخش های اداری، بهداشتی و درمانی، ارائه نماید. علاوه بر آن با بروزداشت بسترهای سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه­ای، امکان دسترسی آسان و با ثبات به اینترنت و سیستم­های اطلاع رسانی داخلی و بین المللی را فراهم می نماید.


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0