الهام رحمانی

کارشناس نرم افزار

تاريخ تولد :  1362/06/23
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
06133111034
تحصيلات : 
-
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

اهـم وظایـف:
- عضو دوره ای کمیته شورای واحد نرم افزار
- مستندسازی و پیگیری فعالیت های واحد نرم افزار
- ارائه پیشنهادات راهبردی و عملیاتی
- ارائه راهکارهای فنی و قابل اجرا و مناسب در جهت بهبود فعالیت واحد نرم افزار
- برقراری ارتباط با واحدهای برون سازمانی جهت تعاملات فنی و انتقال تجربیات

- پشتیبان فنی سامانه های دانشگاه که توسط واحد نرم افزار ارائه گردیده است
- پشتیبان فنی تالار گفتگوی مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

6.0.3.0
V6.0.3.0