امین برهمند

کارشناس نرم افزار

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
06133111022
تحصيلات : 
-
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

اهـم وظایـف:
- تجزیه، تحلیل، پیاده سازی برنامه های تحت Windows و Web
- کارشناسی فنی نرم افزارهای پیشنهادی واحدهای تابعه دانشگاه
 

6.0.3.0
V6.0.3.0