بهزاد سبحانی

کارشناس نرم افزار

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
06133111033
تحصيلات : 
لیسانس مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

* اهـم وظایـف:
- تجزیه، تحلیل، پیاده سازی برنامه های تحت Windows
- تجزیه، تحلیل، پیاده سازی برنامه های تحت Web
- تجزیه، تحلیل، پیاده سازی برنامه های تحت Android

- کارشناسی فنی نرم افزارهای پیشنهادی واحدهای تابعه دانشگاه

6.0.3.0
V6.0.3.0