حسن رادمرد

کارشناس نرم افزار

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
06133111012
تحصيلات : 
-
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

اهم وظایف
- عضو دوره ای کمیته شورای واحد نرم افزار
- به روزرسانی فنی صفحه اصلی سایت دانشگاه به نشانی AJUMS.ac.Ir
- تجزیه، تحلیل، طراحی و پیاده سازی سامانه های مبتنی بر Web واحدهای تابعه دانشگاه، حسب نیاز آن ها
- کارشناسی فنی خرید سامانه های نرم افزاری (به طور عمده در زمینه Web)
 

6.0.3.0
V6.0.3.0