احسان نخیلی

کارشناس شبکه و اینترنت

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
06133111013
تحصيلات : 
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات -گرایش شبکه های کامپیوتری
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.0.3.0
V6.0.3.0