پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دسته بندي اخبار 
مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندس سیدمحمدباقر احمد زاده بزاز 
کارشناس واحد شبکه
کد خبر : ۲۱۹۴۷
فوق لیسانس فناوری اطلاعات - گرایش شبکه های کامپیوتری - تلفن داخلی 1000 - تلفن دانشگاه: 0613311
مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات خانم مهندس بامشاد 
کارشناس واحد شبکه
کد خبر : ۶۲۲۹۱
فوق لیسانس شبکه- تلفن داخلی 1027- تلفن دانشگاه 0613311
مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندس حامد ساربان 
کارشناس مسئول واحد زیرساخت
کد خبر : ۴۹۶۲۲
فوق لیسانس مدیریت اجرایی - گرایش استراتژیک - تلفن داخلی1020 - تلفن دانشگاه: 0613311
مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندس حمیدرضا محمدی 
کارشناس شبکه و مسئول آننی ویروس
کد خبر : ۲۱۹۵۱
لیسانس مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار - تلفن داخلی 1010 - تلفن دانشگاه: 0613161
مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات خانم مهندس آسمار 
کارشناس واحد شبکه
کد خبر : ۲۱۹۵۰
لیسانس مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار - تلفن داخلی 1015 - تلفن دانشگاه: 0613311
مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندس احسان نخیلی 
کارشناس شبکه و اینترنت
کد خبر : ۲۱۹۴۸
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات -گرایش شبکه های کامپیوتری- تلفن داخلی 1013 - تلفن دانشگاه: 0613311
مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندس سید احمد ملائكه پور 
کارشناس شبکه و ارتباطات
کد خبر : ۲۱۹۴۶
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار- تلفن داخلی 1008- تلفن دانشگاه: 0613311

گروه پرسنلی 
مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندس رحمانی 
کارشناس مسئول واحد نرم افزار
فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات - تلفن داخلی 1017 - تلفن دانشگاه: 0613161
مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندس امین برهمند 
کارشناس برنامه نویس
لیسانس مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار - تلفن داخلی 1023 - تلفن دانشگاه: 0613161
مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندس مهدی فیاضی 
کارشناس پشتیبان فنی نرم افزار
کارشناس ارشد شبکه - تلفن داخلی 1007 - تلفن دانشگاه: 0613161
مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندس بهزاد سبحانی 
کارشناس مسئول واحد نرم افزار
لیسانس مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار - تلفن داخلی 1021 - تلفن دانشگاه: 0613161
مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندس حسن رادمرد 
کارشناس برنامه نویس وب
لیسانس مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار - تلفن داخلی 1012- تلفن دانشگاه: 0613161

دسته بندي اخبار 
مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات خانم شمس جاوی 
کارشناس مسئول واحد آمار
کد خبر : ۳۱۸۳۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ 
۱۱:۲۶:۶
لیسانس مدارک پزشکی - تلفن داخلی 1014 - تلفن دانشگاه 0613161

دسته بندي اخبار 
مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندس سید سیف اله موسویون 
اجرای پروژه­های سیستم نوبت دهی الکترونیک و کیوسک دریافت نظرات ارباب رجوع مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات
کد خبر : ۴۹۸۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ 
۱۳:۱۱:۱۹
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات تلفن داخلی 1026 - تلفن دانشگاه 0613161

گروه دورانV5.5.2.0