مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات
دكتر امیر جمشیدنژاد
تلفن داخی 1009 - تلفن دانشگاه 0613161
مدیر، مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
دکترای تخصصی علوم کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی
امتیاز :  ۱.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0