• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ 
  • تعداد بازدید : 125
💻آیا می دانید:💻
* ده اولویت اول مقام عالی وزارت جهت ارتقاء سامانه های بیمارستانی در سال ۹۸ کدامند ؟

💻آیا می دانید:💻

* ده اولویت اول مقام عالی وزارت جهت  ارتقاء سامانه های بیمارستانی در سال ۹۸ کدامند ؟

۱- ایجاد پرونده الکترونیکی اسناد بستری(محاسبات مالی، بیمه ای، بایگانی، پزشکی قانونی و...)

۲- ایجاد نظام فرمولاری و بانک قواعد

۳- قابلیت درج دستورات پزشکی

۴- اتصال his به سامانه های پرداخت، حسابداری و پرسنلی

۵- رویت کامل پرونده بیمار برای تیم پزشکی (نتایج آزمایشات، گزارشات تصاویر، وضعیت بیمار، دستورات و سوابق بیمار، ثبت مشاورات پزشکی و...)

۶- تعامل با سامانه نظام ارجاع کشور، ارسال پسخوراند، بکارگیری نظام نوبت دهی و لیست انتظار کلیه خدمات سرپایی و بستری

۷- تعامل با سرویس های بر خط خوشه سلامت (بیمه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت، مدیریت برخط تخت و بانک قواعد کشوری)

۸- ایجاد نظام انبار یکپارچه دارو و ملزومات (تراز موجود دارو و ملزومات روزانه بخش، مصرفی بیمار، موجودی انبار در هر زمان، قابلیت کنترل و پایش هزینه ها، قابلیت رهگیری نوع و محل هزینه کرد در بخش اقلام دارویی و مصرفی)

۹- تامین حداکثری امنیت و کیفیت داده ها

۱۰- ایجاد داشبورد تحلیلی با حداقل شاخص مورد نیاز سطوح مختلف مدیران


نکته ۱: این دستورالعمل به کلیه شرکت های دارای نرم افزار his ابلاغ شده است.

نکته ۲: تا پایان سال ۹۸ باید در کل کشور این ده دستورالعمل اجرایی شود.

نکته ۳- شرکت ها ارزیابی خواهند شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0