• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 50
    /  5
برگزاری دوره های آموزش شغلی؛ گروه آمار
2 دوره آموزشی شغلی با موضوع آشنایی با آمار بیمارستانی و بهداشتی در تاریخ های 21/8/98 و 18/9/98 در محل سالن آموزش کارکنان دانشگاه، جهت گروه هدف: کارشناس آمار موضوعی، برگزار گردید. تعداد 30 نفر از مسئولین و کارشناسان محترم حوزه آمار دانشگاه در این دوره ها، شرکت نمودند.


2 دوره آموزشی شغلی با موضوع آشنایی با آمار بیمارستانی و بهداشتی در تاریخ های 21/8/98 و 18/9/98 در محل سالن آموزش کارکنان دانشگاه، جهت گروه هدف: کارشناس آمار موضوعی، برگزار گردید. تعداد 30 نفر از مسئولین و کارشناسان محترم حوزه آمار دانشگاه در این دوره ها، شرکت نمودند.
همچنین به منظور توانمندسازی نیروی انسانی حوزه آمار دانشگاه، یک دوره آموزشی با عنوان  "تهدیدات امنیتی در شبکه های رایانه ای" توسط مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در تاریخ 11/10/98 در سالن کنفرانس مدیریت IT برگزار گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0