واحد نرم افزار

  واحد نرم افزار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از ابتدای آذر ماه سال 1389 پایه گذاری شده است. یکی از سیاستهای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات درزمینه نرم افزار، تمرکز بر خرید و پشتیبانی نرم افزارهای یکپارچه ی دانشگاه و مورد نیاز واحدهای تابعه می باشد.
  اهم وظايف در حوزه نرم افزار
  1. پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاري و بهبود سيستم
  2. مشاوره به واحد مربوطه جهت مكانيزه كردن فرايند ها
  3. هماهنگي با مديريت فناوري اطلاعات در خصوص عقد قراردادهاي پشتيباني نرم افزارها
  4. آگاهي از كليات (حيطه و نوع فعاليت هاي تحت پوشش) نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پيگيري مناسب تر مسائل مربوطه
  5. صدور مجوز برای کلیه نرم افزارهای تخصصی (اعم از رایگان یا در دست خرید ) در دانشگاه
  6. نظارت مستقيم بر روي صفحه اصلی پورتال
  7. به روز نگه داشتن مطالب پورتال ( اخبار و اطلاعيه و ... )
  8. بررسي پورتالهاي واحدهاي مختلف واعلام نظرات به مديريت فناوري اطلاعات جهت بهتر شدن كيفيت تمامي پورتالهاي زير مجموعه
  9. نظارت كارشناس IT برروي كار رابطین پورتال
  10. آگاهي از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري
  11. آشنايي كاربردي با سيستم اتوماسيون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشكال كاربران
  12. نظارت بر عملکرد نرم افزارهای یکپارچه ( سرور مرکزی و سرورهای مجزا) در کلیه نرم افزارها
  13. ارائه ي راهكارهايي جهت تامين امنيت داده ها وحفاظت از اطلاعات .
  14. ارسال گزارش فعاليت هاي انجام شده نرم افزار در قالب فرم ها و دستورالعمل هاي مديريت
  15. انجام مراحل كارشناسي فني خريد و تاييد فاكتورهاي خريد در محدوده سقف مجاز در بخشنامه هاي ارسال شده از طرف مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه ( معاملات كوچك)
  6.0.3.0
  گروه دورانV6.0.3.0