واحد اطلاع رساني ـ وب سايت

  واحد اطلاع رساني در راستاي تحقق سياستهاي كلان دانشگاه جهت بهبود فرآيند اطلاع رساني خدمات دانشگاه و امكان بروز رساني ساده و استفاده از اطلاعات بروز اقدام به خريد نرم افزار مديريت محتوا نموده است.

   

  مزاياي سيستم مورد استفاده در وب سايت دانشگاه علوم پزشكي:

  -         بهبود كارايي

  -         كاهش هزينه هاي عملياتي و اجرايي

  -         ارائه وسيعتر اطلاعات و خدمات

  -   امكان ايجاد وب سايت هاي مختلف و متفاوت از لحاظ شكل و محتوا براي بخشهاي مختلف سازمان و در عين حال نگهداري اطلاعات تمامي بخش ها به صورت كاملاً متحرك و يكپارچه

   

  فعاليت هاي انجام شده در سال گذشته و سال جاري:

  -         ايجاد زير سايت براي تمام واحدهاي دانشگاه تعداد 100 زير سايت

  -         آموزش بيش از 50 نفر براي مديريت زير سايت هاي دانشگاه

  -         تهيه Back up از تمام پايگاه هاي داده موجود

  -         پيگيري به روز رساني سايت دانشگاه در تمام زير سايت هاي دانشگاه

  -         رفع اشكالات مديران تعيين شده براي زير سايت هاي دانشگاه

  -         برگزاري كارگاه هاي آموزشي

  -         خريداري و نصب نرم افزار آموزش الكترونيك

   


  طرح هاي در دست اجرا و برنامه ريزي شده براي سال آينده

  -         فعال كردن آموزش الكترونيك در سايت دانشگاه

  -         اصلاح و تغيير بانك هاي اطلاعاتي وب سايت

  -         توليد فرم هاي دريافت اطلاعات و ايجاد رابطه دوطرفه با كاربران

  -   قراردادن تمام فرم ها و اطلاعات مورد نياز مراجعين به دانشگاه علوم پزشكي و واحدهاي تابعه روي وب سايت


  6.0.3.0
  گروه دورانV6.0.3.0